MKK Gyengénlátóknak
page

A közjegyző

Jog vita nélkül

A közjegyző, jog vita nélkülA közjegyző és a közjegyzői eljárás az Ön jogait tárgyilagosan, pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja.
A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben – tehát közokiratok készítésénél, az okiratok megőrzésénél, a pénz, értéktárgy bizalmi őrzése során, a hagyatéki eljárásban vagy tanácsadás esetén – a jog vita nélküli érvényesítését segítse elő.

Az ország egész területén működő közjegyzői kar munkája során a függetlenség, pártatlanság, szakszerűség érvényesülése mellett a jog vitán felül álló érvényre jutásáért tevékenykedik.

Közreműködés megtagadása

A közjegyző köteles megtagadni közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, pl.: jogszabályba ütköző szerződés, jogszabály megkerülésével kötött ügylet, tiltott vagy tisztességtelen megegyezés esetén.

A közjegyzői szolgálat

A közjegyzőt a közigazgatási- és igazságügyi miniszter nevezi ki. A közjegyzői kinevezés előfeltétele az állam és jogtudományi végzettség, a jogi szakvizsga és a megfelelő szakmai gyakorlat.

A közjegyzők működésének felügyelete

A közjegyző tevékenységét az igazságügyi szervek és a közjegyzői kamara ellenőrzi.

A legteljesebb függetlenség

A közjegyző tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve és nem utasítható. A közjegyző a hatályos jogszabályok keretei között, pontosan és lelkiismeretesen köteles eljárni.

Több érdekelt fél esetén a közjegyző nem az egyikük képviselője, hanem valamennyi fél pártatlan tanácsadója. Még felkérés esetén sem nyújthat jogszabályba ütköző, vagy tisztességtelen ügyben.

Első sor

MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA 3530 Miskolc, Reményi u. 1. 1/6.

Második sor

Tel.: (+36) 46/507-458, fax: (+36) 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu